Precision Consulting

Precision Consulting AB stärker företags konkurrenskraft. Vi erbjuder skräddarsydd ledningsgruppsutveckling, facilitering av möten/workshops som behandlar komplexa frågor samt design av organisationens samarbets- och kommunikationsprocesser. Sammantaget transformerar vi våra kunders förmåga att förverkliga sina affärsplaner och visioner. Tjänsterna levereras i form av exempelvis kontinuerliga dialogmöten med VD/ledning, intervjuer, analyser, förändringsdesign samt facilitering av workshops. Under resans gång anpassas aktiviteterna, på ett snabbfotat sätt, efter de aktuella behoven för att ge bästa förutsättningar att lyckas med förändring ch utveckling. Teamet från Precision Consulting handplockas från vårt nätverk av seniora managementkonsulter.

precisionconsulting.se/