Småföretagare är viktiga!
23 March 2020 - Jan De Man Lapidoth

Den pågående pandemin är extraordinär i alla avseenden. Mänskligt, samhälleligt och verksamhetsmässigt. På alla nivåer i samhället hanteras en myriad av problem, störningar och utmaningar. Staten har stått stadigt i sin förvaltningsmodell där expertmyndigheterna driver krisarbetet och regering och riksdag fattar de beslut som myndigheterna föreslår. Det är för tidigt att utvärdera om Sverige valt rätt väg eller inte. Klart är att vi till stor del går en egen väg, även i hur vi ser på stöd till näringslivet. OECD har nyligen pekat på att de svenska insatserna för småföretag är begränsade och dessutom sena.

En fråga som går rakt in i hjärtat av vår mission på Impact Hub är förutsättningarna för de minsta företagen. De som utgör drygt 99% av Sveriges näringsliv. De som sysselsätter drygt 1,3 miljoner människor. Inte minst den nya generation företag som jobbar med att skapa hållbar samhällsnytta. Vi älskar det småskaliga och lokala och har i över tio år arbetat målmedvetet för att stärka förutsättningarna för dessa entreprenörer. De är så betydelsefulla och, likt den biologiska mångfalden, nödvändiga för en uthålligt blomstrande ekonomi. Alla företag är små i början, och de flesta förblir också små och ofta även lokala. Klarna och Spotify i all ära men det är småföretagen som är ryggraden i svenska samhället.

Det som är gemensamt för dessa mindre företag, oavsett om det är den lokala restaurangen eller frisören är att de inte har eller kan bygga upp något nämnvärt kapital. Detsamma gäller de företag som är medlemmar på Impact Hub, företag som arbetar med att lösa olika typer av samhällsutmaningar. De är extremt beroende av sin löpande likviditet. När de nu upplever snabba intäktsbortfall får de snabbt akuta överlevnadsproblem. För dem är det bråttom nu.

Vi har via media och våra egna nätverk redan hört många berättelser om hur små, lokala företag drabbats mycket hårt. Det har gått fort. Det är inte bara SAS och Volvo Cars som behöver permittera, kunde småföretagen skulle de också göra det. Därför är det omöjligt för oss att förstå hur de åtgärder som regeringen fattat beslut om inte adresserar dessa företagares behov. Tvärtom undantas ägare av fåmansbolag, och deras anställda familjemedlemmar i villkoren för kortidspermittering. Återigen ska de företagare som redan har sämst förutsättningar själva lösa sina behov medan större företag, i många fall börsnoterade, kan dra nytta av förmånliga lån, uppskjutna skatteinbetalningar och korttidspermittering. 

Vi på Impact Hub Stockholm följer strikt Folkhälsomyndighetens riktlinjer samtidigt som vi väljer att hålla öppet och göra vad vi kan för våra medlemmar i denna tuffa tid. Vi erbjuder utökad kapacitet för onlinemöten, vi lägger ytterligare resurser på vår digitala plattform för möten, inspiration och lärande och vi för en kontinuerlig dialog med samtliga medlemmar för att säkerställa att vi gör vad vi kan för att de företagare som har allra störst behov av stöd också får det.

Vi vill med de här raderna uppmärksamma ett reellt och angeläget behov i den svenska ekonomin. Det vi gör på Impact Hub kommer inte räcka. Förutom utmaningarna på individ- och företagsnivå finns en påtaglig risk att vårt gemensamm arbete att ställa om till ett hållbart samhälle får sig en rejäl törn. När det istället är så att möjligheterna att ta ett kvantsprång framåt i det arbetet har ökat.

Förra veckan lanserade den danska regeringen ett ekonomiskt paket som omfattar ALLA företagare, med konkreta och enkla lösningar som är relevanta för de minsta företagen. Förhoppningsvis kan svenska staten ta intryck och snabbt säkerställa ett rimligt stöd för Sveriges småföretagare. Det är glädjande att flera trycker på för detta och förhoppningsvis blir vi hörsammade. Det behövs inte mycket, men det kan göra stora nytta, spara stora kostnader längre fram och säkerställa att den svenska ryggraden inte knäcks. Heja alla småföretagare! Ni är vackra! Ni är viktiga!

 

AUTHOR:

Jesper Kjellerås, VD och grundare av Impact Hub Stockholm

Jan de Man Lapidoth, styrelseordförande Impact Hub Stockholm