The Good Talents

The Good Talents idenitifierar, stärker och lyfter unga talanger vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. Vi driver ledarskaps- och samhällsentreprenörsprogram i områden där det finns en enorm outnyttjad potential - samtidigt som arbetslösheten är hög. Deltagarna skapar egna projekt- och affärsidéer som löser lokala utmaningar. De unga som genomgår The Good Talents blir förebilder i lokalsamhället och får de verktyg som behövs för att utveckla sina idéer och ta makt över sina liv. Vi vill bredda bilden av vem som ses som en talang och vart vi letar när nya talanger rekryteras, för att på sikt bidra till en ökad mångfald i svenska organisationer och företag. http://www.thegoodtalents.com/