Synk Arkitektur

Synk Arkitektur är arkitektkontor som vill bygga ett bättre samhälle med hjälp av innovativ arkitektur. Vi är en del av Impact Hub, ett internationellt nätverk av sociala entreprenörer som vi har ett flertal samarbetsprojekt med.

Vi är mest engagerade i stadsutveckling, bostadsutveckling och kontorsombyggnader men har även tagit fram ett eget online-verktyg för medborgardialoger (Medborgarkartan) och vi har ett separat fastighetsbolag Synk Fastigheter, där vi bygger bostäder med höga krav på arkitektur och hållbarhet. Vi är medlemmar i Byggande Arkitekter och var med och grundade den svenska föreningen för Byggemenskaper.

http://www.synkark.se/