Radicle

Radicle är en utvecklingsbyrå som återfinns i gränslandet mellan management-konsultföretag och designbyrå. Vi stöttar ledare och organisationer i utmanande situationer, ofta förändringsprocesser, med hjälp av arbetsmodeller och metoder som grundar sig i design- och medskapandemetodik. På Radicle tror vi inte på magiska formler eller ett sätt att lösa problem på. Vi tror på att utgå från utmaningen, hitta till kärnan i denna. Att strukturera processen utifrån den givna kontexten och det humankapital som finns. Genom att arbeta med behovsorienterade och människocentrerade processer når vi förankrade resultat som skapar värde för både organisation, samhälle och människa. https://www.radicle.se/