Protus

På Protus utforskar vi livets stora frågor utan färdiga svar och universella sanningar. Våra läger är en spännande, varm och glädjefylld helhetsupplevelse där diskussioner, gruppövningar och lekar varvas med friluftsaktiviteter såsom bad, paddling och båtutflykter. Video om Protus sommarläger. Under våra läger byggs en fantastisk känsla av acceptans, glädje och samhörighet. Att vara toleranta, närvarande och nyfiket utforskande är förmågor som vi tillsammans bygger upp på lägren och för att bibehålla den känslan under resten av året anordnar vi också kvällsträffar, så kallade Protuscaféer. På ett Protuscafé träffas vi för att ha diskussioner och lyssna på intressanta föreläsare, men också bara för att ha meningsfulla lekar och ha det bra. Stötta oss genom att bli medlem Det är gratis och enkelt att bli medlem i Protus, klicka här. Som medlem finns det ingenting du måste göra, men om du vill, kan du välja att engagera dig i Protus verksamhet. T.ex. kan du vara med i styrelsen, jobba med ledarutveckling, Protuscaféer eller starta en lokalförening. Maila [email protected] om du är intresserad av att engagera dig i föreningen. Protus är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. https://www.protus.se/