Mer organdonation

MOD arbetar för att alla i behov av en transplantation skall få det i tid och att ingen skall behöva dö i väntan på organ. MOD – Mer organdonation är en ideell förening som arbetar för att minska donationsköerna och för att fler AKTIVT säger JA till organdonation. Ambitionen är att starta en rörelse kring frågan för att öka kunskapen och förståelsen kring organdonation hos allmänheten, så att fler aktivt säger JA! till organdonation. MOD arbetar även för att förnya det politiska regelverket, och organisationen och tydligheten inom sjukvården, för att på så sätt minska köerna för de som väntar på en transplantation. Vi riktar oss till allmänheten, sjukvården, politiker och media. MOD – Mer organdonation är religiöst och partipolitiskt obundet.

https://merorgandonation.se/