Johan Lange

I det stora skifte vi alla befinner oss i – ekonomiskt, rx ekologiskt, cure etiskt – krävs det ÄNNU mer av våra ledare. Att stötta ledare, grupper och ledningar i detta är bland det bästa vi vet. Det nya landskapet som ledare leder krävs både en kursstabilitet och ett lyssnande sinnelag. Det kräver kommunikationskunskap på en helt ny nivå där vi hanterar såväl transparens som affärshemligheter. Långsiktig planering såväl som snabba skiften på marknaden och hos våra kunder. Vi baserar det mesta vi gör i det egenutvecklade konceptet ”LUCK”. Detta är en integration av filosofier och metoder vi tror har hittat sin tid – och kommer vara till mycket stort stöd för våra kunder: Lean-ledarskap. Ständiga förändringar, en icke-blamerande stil och ett uttag av resurser av alla slag på ett ansvarsfullt sätt. Utvecklande internetverktyg. Vi anser att internet har en lika genomgripande effekt på vårt samhälle som en gång ångmaskinen, förbränningsmotorn och elektriciteten. Internet kommer vara närvarande i det mesta av det vi företar oss. Coachande förhållningssätt. En ledarstil som lockar fram det bästa ur individer, team och organisationer. En ledarstil som förutsätter ansvar, resultat – och medmänsklighet. Kognition. Hur vår hjärna tar in och bearbetar information och intryck – och vad det kan förmodas leda till för känslor, tankar och aktiviteter. Tack vare ny teknik sker en rad upptäckter, förkastanden och förstärkanden nu. Ofta det område våra kunder triggas mest av! http://langecom.com/