Jobbentrén

Jobbentréns mål är att hjälpa företag till lyckade anställningar. Så här går det till: - Vi hittar nyanlända talanger: För att hitta talanger som är rätt för just ert företag arbetar Jobbentrén uppsökande. Vi intervjuar löpande talanger på boenden och skolor för nyanlända i hela Stockholm - Vi ser till att anställningen fungerar: Efter lyckad rekrytering får den nyanställde ta del av Jobbentréns coachningsprogram, som ger kunskap och vägledning att utvecklas på arbetsplatsen och integreras i samhället. - Det är lönsamt: När ni anställer via Jobbentrén får ni lägre personalkostnader via stöd från Arbetsförmedlingen - upp till 78 550 kronor per år. Då ingår Jobbentréns arbete.

https://www.jobbentren.se/