Initiativet

Det är lätt att känna att världen är på väg åt fel håll. Dagliga rapporter om orättvisor, terrorism, flyktingar, psykisk ohälsa, problem i välfärden och klimathot gör att många idag upplever oro eller har tappat hoppet om framtiden. Samtidigt lever de flesta av oss i ett fritt, rikt och demokratiskt samhälle med fler möjligheter än någon generation före oss. Vi lever helt enkelt i en tid av motsägelser. Vår vision är kort sagt: Välmående människor på en välmående planet. Det är med dessa tankar vi startar Initiativet. Vi verkar för en ny, värderingsstyrd, politisk kultur. En kultur som präglas av en mer inbjudande ton i samtal och debatter. Där beslut tas så nära de som berörs som möjligt och förutsättningarna för att påverka politiken finns även mellan valen.

https://initiativet.se/