Girls in Sport

Girls in Sport arbetar med praktiska verktyg och metoder för att öppna upp för en idrottskultur som är skapad av, med och för flickor och kvinnor. Vi vill inte bara prata om de förändringar som vi tycker behövs, vi vill skapa praktiska förutsättningar för dem. Vi skapar, implementerar och säkrar stöd för nya synsätt och lösningar på de stora utmaningar som finns inom idrott och äventyrssport. Tillsammans med andra som delar vår vision för en inkluderande idrott kan vi uppnå så mycket mer än vad vi kan på egen hand. https://www.girlsinsport.se/