Gandini Forma

Behöver din berättelse bli tydligare? Estetisk och slagkraftig? Jag, Karin Gandini, och min designbyrå Gandini Forma kan lösa det. Jag har en bred kunskap och många styrkor, men kan också komplettera den med kunniga kollegor i mitt branschnätverk.   PRINT Min mångåriga yrkeserfarenhet har lärt mig värdet av en kreativ arbetsprocess med en bra dynamik mellan research, egna idéer, entusiasm och kontinuerlig dialog med uppdragsgivaren.   VISUELL IDENTITET Jag har utformat grafiska profiler för företag, utställningar och informationskampanjer för statliga myndigheter samt arbetat med offentlig utsmyckning.    ILLUSTRATIONER Min specialitet är att kombinera analoga och digitala uttryck, som egna akvareller och fotografier till uttrycksfulla och tankeväckande bilder.   WEBB Wordpress har under de senaste åren utvecklats från att vara ett renodlat verktyg för bloggare till att bli ett komplett publiceringssystem som passar för både stora och små företag, tidningar och föreningar.   IDÈ & KONCEPT Under hela processen ger jag konkreta råd, hjälper till med urval och att förtydliga, granska skisser, ge feedback och kvalitetssäkra den slutgiltiga produkten såväl tekniskt som visuellt inför tryck. utbildning   UTBILDNING Anlita mig för skräddarsydda och inspirerande föreläsningar där teori varvas med praktiskt arbete, samt inspirationsträffar som är anpassade till din verksamhet.   http://www.gandiniforma.nu/