Fun2Know

Att komma till ett nytt och främmande land är att mötas av nya traditioner, ett nytt språk, ny mat, nytt klimat och en annorlunda kultur. Spelet Fun2Know Sverige berättar om Sverige på ett roligt och enkelt sätt. Vi använder bilder så att spelet är lätt att ta till sig för alla från barn till vuxna. Och spelet finns på olika språk, så man behöver inte kunna svenska för att lära sig om Sverige och svenskarna. Vi hoppas att alla genom spelet kan ta del av det som ter sig naturligt och vardagligt för oss som bott länge i Sverige. Det här är spelet som gör Sverige mindre otydligt, mindre främmande och mer välkomnande!

https://www.fun2know.se/