Erik Karlberg

Författare av boken E-handel för en digital nomad. Jag utvecklar ehandelslösningar, studerar och skriver. Här vädrar jag mitt intresse för tech, platsoberoende, journalistik och en bättre värld.

 

Avtryck i media

https://erikkarlberg.se/